TOOLS OF INSPIRATION
KROPP-SJÄL-ANDE

Sitter du fast i känslor som du är medveten/omedveten om? 
Önskar du förändra ditt beteende men hittar inte dörren ut?
Du kanske har fått bra verktyg på annat håll, men sitter fast i känslorna på något sätt och upplever att det inte fungerar.

 

Den här behandlingen är ett sätt att komma i kontakt med dina känslor, den som du är, för att efteråt kunna göra en återkoppling till dina redan införskaffade verktyg. Jag använder mig som ett instrument för intuitiva samtal, healing och olika meditationstekniker. Allt sker på inspiration, dvs det blir precis som det ska vara här och nu - för just dig!

 

Genom att använda dessa tre tekniker får vi tillsammans kontakt med Ditt Inre och du kan börja bygga ditt inre tempel. Du befäster kontakten med ditt undermedvetna och blir medveten om vad du behöver arbeta med. Enkelt uttryckt genom att vattna och ge näring till ditt kärleksfulla inre boning hittar du knappen som tänder lyset så att du enklare ser vart du befinner dig på din livsstig. Metoden bygger på eget arbete där jag vägleder dig på ett ödmjukt och kärleksfullt sätt och du gör dina egna val och tar egna beslut. Mitt sätt att arbeta bygger på att din fysiska kropp ditt sinne och din själ behöver komma i balans för att harmoni och egen inre tillfredställelse skall infinna sig. Det är ett holistiskt komplement till andra professionella terapibehandlingar. Jag arbetar i både enskilda behandlingar och i grupper.

 

Du får med en egen meditation som är specifik för just dig och dina behov .

 

700 kr - 90 min
3 behandlingar 1800 kr

© 2017 av TOOLS OF INSPIRATION