TRANCEHEALING

Trancehealing är en passiv process dvs healern sitter still på samma ställe för att kunna fokusera/kanalisera den gudomliga energin till sin fulla potential. Det är en naturlig process som kan påverka klienten på många olika nivåer. Fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt. De helande energierna går direkt där det bäst behövs. Trancehealing kan vara den mest effektiva metoden eftersom healern är helt utan mental inblandning i den helande processen.

En Trancehealing hos mig går till så här. Vid bokning har du redan informerat det du önskar få hjälp med. Genom att informera är healingen redan igång innan mötet och gör behandlingen enklare.  Jag vill betona att jag som healer enbart är en kanal för den gudomliga energin och litar 100 % på att healingen går dit den behövs som mest. Jag har alltid en assistent med mig eller så har vi tillsammans kommit överens att du som klient har någon med dig. 

400 kr - 60 min

© 2017 av TOOLS OF INSPIRATION